Как се пише: смок или смог?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата смок, мн.ч. смокове/смоци, означава голяма неотровна змия, представител на няколко вида змии.   Царевичният смок е широко разпространен в Северна Америка, където обитава низините. Видях един смок, дълъг над 3 метра, да се припича на слънце в парка. Думата смог означава ’замърсяване на […]