Как се пише: смели се или смяли се?

Правилно е да се пише смели се. Младите зрители много биха се смели на тези сцени. Ако отдавна не сте се смели на глас, това е вашата книга. Чули го момчетата, чули го врабчетата, чули го цветята, чула го реката и се смели, смели цели три недели! („Хвалил ми се Данчо“, Асен Босев) Правописът на […]