Как се пише: собственоръчен, собствено-ръчен или собствено ръчен?

Правилно е да се пише слято – собственоръчен, също и собственоръчна, собственоръчно, собственоръчни.   Всички дипломи, издадени от СУ „Св. Климент Охридски“ след 2009 г., са с положен собственоръчен подпис на ректора или на заместник-ректора. Предлагаме ви 14 коледни украшения, които може да направите собственоръчно. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка […]