Как се пише: социалнозначим, социално-значим или социално значим?

Правилно е да се пише слято – социалнозначим, също и социалнозначима, социалнозначимо, социалнозначими.   Захарният диабет е хронично социалнозначимо заболяване, при което е повишено нивото на глюкозата в кръвта. Петнайсет социалнозначими проекта в областта на екологията получиха финансиране през 2018 г. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява […]