Как се пише: социално-икономически, социалноикономически или социално икономически?

Правилно е да се пише полуслято – социално-икономически, също и социално-икономическа, социално-икономическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (социален и икономически). Започна анкетиране, с което ще се проучат социално-икономическото състояние и тенденциите в развитието на Габровска област. В ситуационния анализ е отчетено влиянието на здравно-демографските и социално-икономическите […]