Как се пише: специален или специялен?

Правилно е да се пише специален също и специална, специално, специални. Думата е заета от латински (specialis) чрез руски (специальный). В средата на думи от чужд произход се пише -иа-. За този специален случай съм си купила официална рокля. В нашата домашна работилница за хартия правим специални листове за писма.