Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен спада към групата думи и изрази, които се използват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата […]