Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен се използва само като вметната част* на изречението и не се отделя със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави […]