Как се пише: спортномедицински, спортно-медицински или спортно медицински?

Това прилагателно име се пише слято – спортномедицински, също и спортномедицинска, спортномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – спортна медицина. В спортномедицинския център има кабинет по лечебна физкултура. Организаторите на спортни състезания уведомяват най-малко 3 дни предварително спортномедицинските заведения.