Как се пише: срам не срам?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Срам – не срам, чак сега чух прекрасната музика, която правите. И така, срам – не срам, признах чувствата си.