Как се пише: сраснал (се) или срастнал (се)?

Правилно е да се пише без т – сраснал (се), също и сраснала (се), сраснало (се), сраснали (се). Веригата от престъпления, сраснала се с държавните органи, е основният мотив за създаването на новата съдебна институция. Опашната кост на човека се състои от пет сраснали прешлена.