Как се пише: срасна (се) или срастна (се)?

Правилно е да се пише без т – срасна (се). Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Някои села се сраснаха териториално с динамично развиващите се градове и се превърнаха в техни квартали. Той спря за няколко секунди, сякаш се‎ срасна с кристалната повърхност, и се опита да сложи в ред чувствата си. […]