Как се пише: Средна гора или Средна Гора?

С главна буква се пише само първата дума – Средна гора, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата гора е съществително нарицателно. В центъра на България, между Стара планина, Витоша, Плана и Тракия, издига снага Средна гора. В района на […]