Как се пише: среднодневен, средно-дневен или средно дневен?

Правилно е да се пише слято – среднодневен, също и среднодневна, среднодневно, среднодневни.   Среднодневният размер на основната заплата се изчислява, като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец. От 5 дни среднодневните температури в София са под 12 градуса. Слято се пишат сложните прилагателни имена, […]