Как се пише: средноаритметичен, средно-аритметичен или средно аритметичен?

Правилно е да се пише слято – средноаритметичен, също и средноаритметична, средноаритметично, средноаритметични.   БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение №1. Задължително за малките предприятия, кандидатстващи по процедурата, е да имат средноаритметичен спад в оборота поне 20% за три […]