Как се пише: средностатистически, средно-статистически или средно статистически?

Правилно е да се пише слято – средностатистически, също и средностатистическа, средностатистическо.   В повечето страни средностатистическата възраст на населението расте. Влезте в едно средностатистическо училище и направете проучване защо децата не харесват своите учители. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. […]