Как се пише: средство, сретство или средсво?

Правилно е да се пише средство, мн.ч. средства. Думата се състои от корен сред- и наставка -ство, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Съществува ли изобщо ефикасно средство за отказване на цигарите? Вестникът излиза в онлайн вариант поради липса на средства в момента.