Как се пише: Стара планина или Стара Планина?

С главна буква се пише само първата дума – Стара планина, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата планина е съществително нарицателно. От Стара планина извират много наши големи реки: Лом, Вит, Осъм, Янтра, Тунджа и др. С малки изкачвания […]