Как се пише: стоманобетонен или стоманобетонов?

Правилно е да се пише стоманобетонен, също и стоманобетонна, стоманобетонно, стоманобетонни. Правилата за контрол и приемане на бетонните и стоманобетонните конструкции са дадени в приложението, което е неразделна част от наредбата. Стоманобетонното мостово съоръжение е с обща ширина 8,20 м, в която се включват настилка с ширина 6,00 м и два тротоарни блока по 1,10 […]