Как се пише: странно или страно?

Правилно е да се пише с двойно н – странно.   В Северно Мексико съществува странно място – там двигателите на колите заглъхват, не работят телевизорите. Шляех се насам-натам из София и изведнъж очите ми се спряха на нещо странно. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на […]