Как се пише: стреснат или стрестнат?

Правилно е да се пише стреснат, също и стресната, стреснато, стреснати. Той подскочи, стреснат от внезапния писък на сова, после пое дъх. Стреснато скочих и безсилните ми пръсти изпуснаха чашата.