Как се пише: стрес тест, стрес-тест или стрестест?

Правилно е да се пише разделно – стрес тест, мн.ч. стрес тестове или слято – стрестест, мн.ч. стрестестове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. АЕЦ „Козлодуй“ е с висок процент на устойчивост при […]