Как се пише: стъбло или стебло?

Двете форми са дублетни – стъбло/стебло, мн.ч. стъбла/стебла. Препоръчителна е употребата на стъбло. При младите челядинки стъблото/стеблото е дебело и месесто и често е няколко пъти по-голямо от самата гугла. Тютюневи стъбла/стебла с гигантски размери израснаха в нива край санданското село Враня.