Как се пише: стъпил или стъпал?

Правилно е да се пише стъпил, също и стъпила, стъпило, стъпили. Аполон слязъл бързо от Олимп, прескочил морето и стъпил в Сицилия. Само свободна икономика, стъпила на законност и ясни правила, създава благоденствие. Не витаем в облаците, а оставаме здраво стъпили на земята. Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 […]