Как се пише: сублимен или сюблимен?

Правилно е да се пише сублимен, също и сублимна, сублимно, сублимни. Думата има латински корени – sublimis. В този сублимен момент България има нужда от доблестни родолюбци. Тук, драги читателю, присъстваме на една сублимна сцена на свята тържественост.