Как се пише: сучене или сукане?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Позата за сучене/сукане трябва да е удобна и за майката, и за бебето – особено в първите седмици. Най-честата причина за намалена лактация е недостатъчното сучене/сукане, т.е. твърде рядко слагане на бебето на гърдата.