Как се пише: съвременник или съвременик?

Това съществително име се пише с двойно н – съвременник, мн.ч. съвременници, защото е образувано с наставката -ник и крайната съгласна на основата и началната съгласна на наставката са еднакви. Повече от половин век най-популярната книга за Яворов е двутомникът на неговия съвременник и приятел Михаил Кремен „Романът на Яворов“. Досега се считаше, че ограничен […]