Как се пише: съвсем или савсем?

Правилно е да се пише съвсем. Съвсем скоро населението на планетата надхвърли седем милиарда души. Младостта си отива и дори без тъга, няма даже емоции – накъде, докога? Може би дотогава, докогато умрем, младостта си отива не съвсем, не съвсем. (М. Белчев, „Младостта си отива“)