Как се пише: съдържание, садържание или съдаржание?

Правилно е да се пише съдържание, мн.ч. съдържания. Думата има представка съ- и корен -държ-. Правописът на втората гласна може да се провери със сродната дума съдържам, в която тази гласна е под ударение. Читателите обичат разнообразно съдържание, особено когато следят блог. Съдържанието на книгата се поставя или в началото, или в края.