Как се пише: съдебнопсихиатричен, съдебно-психиатричен или съдебно психиатричен?

Това прилагателно име се пише слято – съдебнопсихиатричен, също и съдебнопсихиатрична, съдебнопсихиатрично, съдебнопсихиатрични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – съдебна психиатрия. В хода на разследването е назначена и изготвена тройна съдебнопсихиатрична експертиза. Би било необичайно съдът да се противопостави на съдебнопсихиатричното заключение.