Къде се оставя интервал (шпация) – пред или след точката?

Пред препинателния знак точка не се оставя интервал. Точката „се залепва“ за предходната дума или число.   Броят на екипите за спешна медицинска помощ в България е 363. Те разполагат с 541 линейки. След знака точка обикновено се оставя интервал, например:   1.1. Когато означава край на изречение.   Има някаква граматика на остаряването. Детството и […]