Как се пише: сърдечноболен, сърдечно-болен или сърдечно болен?

Правилно е да се пише слято – сърдечноболен, също и сърдечноболна, сърдечноболно, сърдечноболни.   Майката е сърдечноболна, пенсионирана е по болест и се грижи за домакинството. Възрастните и сърдечноболните трябва да избягват излизането навън в най-горещите часове на деня. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората […]