Как се пише: състои се или състой се?

Правилно е да се пише състои се – форма за 3 л. ед.ч. сег. време, също и ще се състои – форма за 3 л. ед.ч. бъд. време. Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор. Молекулата на въглеродния диоксид се състои от един атом въглерод и два атома кислород. На 22 септември […]