Кога се пише запетая пред че?

Основните случаи, в които се пише запетая при че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Това, че Ева е винаги усмихната, не бива […]

Кога се пише запетая пред ако?

Основните случаи, в които се пише запетая при ако, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с ако, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   При това положение, ако някой подаде сигнал срещу […]

Кога се пише запетая при да?

Основните правила за поставяне на запетая при конструкциите с да са следните: Когато две прости изречения са свързани със съюза да, пред него не се поставя запетая.   Кметът обеща да реши кризата с боклука до вечерта. Майсторът взе молива с намерението да го сложи в кутията. Когато да-изречения* са разположени непосредствено едно след друго […]

Кога се пише запетая пред който?

Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Броят на птиците, […]

Пише ли се запетая при обаче?

Когато се използва като вметната част* на изречението, обаче не се отделя със запетаи.   След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона“ спечели някак по инерция. Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин. Говори каквото си искаш, никой няма да ти повярва обаче! Когато обаче се използва като съюз, свързващ две прости изречения (със […]

Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Някои хора, като започнат да лъжат, нямат спиране. […]

Кога се пише запетая пред или?

Пред съюза или не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения: Късно през деня или утре ограничителният режим ще бъде премахнат. Мария и Боби ще дойдат след работа или ние ще отидем при тях по-късно. Пред съюза или се пише запетая в следните основни случаи: […]

Кога се пише запетая пред и?

Пред съюза и не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения. Към разбитите яйца прибавете млякото и олиото. Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки. Пред съюза и се пише запетая в следните основни случаи: Еднородни части или прости […]

Как се пише: за да или зада?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – за да. Там, където няма консулства или посолства, изискването е да има минимум 100 заявления, за да бъдат отворени избирателни секции. За да прослави здравия разум и да осмее заблудите, Волтер създава образа на простодушния и наивен Кандид.

Как се пише: макар че или макарче?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – макар че. Макар че напусна Facebook през 2005 г., за да работи във фонд за рисков капитал, Шон Паркър все още държи 4% дял от компанията. Дания затяга още повече законите срещу миграцията, макар че тя намалява.