Кога се пише запетая пред че?

Основните случаи, в които се пише запетая при че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Това, че Ева е винаги усмихната, не бива […]

Кога се пише запетая пред ако?

Основните случаи, в които се пише запетая при ако, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с ако, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   При това положение, ако някой подаде сигнал срещу […]

Кога се пише запетая при да?

Основните правила за поставяне на запетая при конструкциите с да са следните: Когато две прости изречения са свързани със съюза да, пред него не се поставя запетая.   Кметът обеща да реши кризата с боклука до вечерта. Майсторът взе молива с намерението да го сложи в кутията. Когато да-изречения* са разположени непосредствено едно след друго […]

Кога се пише запетая при който?

Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Броят на птиците, […]

Пише ли се запетая при обаче?

Думата обаче може да се употребява като вметната част* или като съюз в изречението. Когато се употребява като вметната част* на изречението, обаче не се отделя със запетаи.   След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона“ спечели някак по инерция. Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин. Говори каквото си искаш, никой няма да […]

Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се отделя със запетая/запетаи.   Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи. Като се събудиха, пътешествениците останаха много учудени […]

Кога се пише запетая пред или?

Пред съюза или не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения. Късно през деня или утре ограничителният режим ще бъде премахнат. Мария и Боби ще дойдат след работа или ние ще отидем при тях по-късно. Пред съюза или се пише запетая в следните основни случаи: […]

Кога се пише запетая пред и?

Пред съюза и не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения.   Към разбитите яйца прибавете млякото и олиото. Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки.   Пред съюза и се пише запетая в следните основни случаи: Еднородни части […]

Как се пише: за да или зада?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – за да. Там, където няма консулства или посолства, изискването е да има минимум 100 заявления, за да бъдат отворени избирателни секции. За да прослави здравия разум и да осмее заблудите, Волтер създава образа на простодушния и наивен Кандид.