Как се пише: съзаконодател или съ-законодател?

Правилно е да се пише слято – съзаконодател, мн.ч. съзаконодатели, тъй като съ- е представка в думата. Европейският парламент е съзаконодателят, който пряко може да изрази интересите на гражданите. Повечето закони на Европейския съюз се приемат чрез обикновена законодателна процедура, в която Европейският парламент и Съветът участват като съзаконодатели. Забележка: В източника липсва конкретното съществително […]