Как се пише: съфинансиран или съ-финансиран?

Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да я пишете слято – съфинансиран, също и съфинансирана, съфинансирано, съфинансирани. В тази дума съ- е представка, а представките не се отделят с дефис (малко тире). Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Всички съфинансирани дейности трябва да бъдат в съответствие с общата […]