Как се пише: с или със пред дума, която започва с ж?

Пред дума, която започва със звука ж, се пише предлогът с. Ненапразно се беше родил французин – умееше да общува с жените и да ги омайва с думите си. Гюстав Флобер е бил в близки отношения с Жорж Санд и е поддържал кореспонденция с нея. Вижте Кога се пише с и кога със?

Кога се пише с и кога със?

Предлогът със се употребява, когато следващата дума започва със звука с или з.   със Сашо, със сол със зеленчуци, със загриженост Това правило важи и в случаите, в които думата след предлога е изписана с цифри.   със 7-годишен срок, със 70% отстъпка Предлогът със се употребява и когато върху него пада логическото ударение. […]