Как се пише: тази или тая?

Двете форми са дублетни. Тежки битки предстоят за „Левски“ и „Славия“ тази/тая вечер. Ала в тази/тая минута вратата се отвори и вътре влезе готвачката. (Ханс Кристиан Андерсен, „Малката русалка“)