Как се съкращава така наречен?

Съкратено това словосъчетание се изписва т.нар. (без интервал) или т. нар. (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал. Къщичката за птици, или т.нар./т. нар. гнездилка, е специално конструирана за големи синигери. Някой от вас има ли опит с т.нар./т. нар. виртуални дебитни карти?