Как се пише: така че или такаче?

Правилно е да се пише разделно – така че. Вече си резервирах три нощувки в хотела, така че утре тръгвам към морето. Защо стана така, че политици, журналисти, експерти могат безнаказано да говорят небивалици? Забележка: Правописът на така че не е изрично нормиран.

Къде се пише запетая при така че?

Когато така че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в сложно изречение, пред него се поставя запетая. В този случай така че може да се замени със затова, ето защо, поради това.   На всяка спирка в града има карта с номерата на автобусите и маршрутите им, така че туристите лесно се ориентират. […]