Как се пише: талиатели или талятели?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 425 има речникова статия за талиатели. Думата е заета от италиански – tagliatelle. Талиателите са вид паста с форма […]