Как се пише: таман, тамън или тамам?

Правилно е да се пише таман или тамън. Двете форми са дублетни. Формата тамам е неправилна. Думата е заета чрез турски (tamam) от арабски. Правописът на думата на български се разграничава от изписването ѝ на турски. Мъжът ми таман/тамън се беше прибрал вкъщи, когато гостите звъннаха на вратата. Таман/Тамън да стъпя на пешеходната пътека – […]