Как се пише: татус или татос?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 426 има речникова статия за татус. Думата е заета от английски – tattoos (мн.ч. на tattoo). А можеш ли […]