Как се пише: тавтология или тафтология?

Правилно е да се пише тавтология. Думата има гръцки корени – τὸ αὐτό + -логия. В историята и политиката нерядко срещан пример за тавтология е „народнодемократичен“ (народнонародовластен). За да се избегне тавтологията, термините „персонал“ и „заети лица“ се използват като синоними.