Как е правилно: твоята, твоето или твойта, твойто?

В книжовната реч се употребяват формите твоята, твоето. Задължена съм ти – взех си изпита благодарение на твоята помощ. Уважавам твоето мнение, но тук става въпрос за вкус и предпочитание на определени аксесоари. В устната книжовна реч и в писмената мерена реч формите твоята/твойта, твоето/твойто са дублетни.