Как се пише: твърдени или твърдяни?

Правилно е да се пише твърдени. Водим двама свидетели относно обстоятелствата, твърдени в молбата. Твърдените доставки не са оспорени, а фактурите са двустранно подписани. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно […]