Как се пише: тези или тия?

Двете форми са дублетни. Това са форми за мн.ч. на показателното местоимение този/тоя. Произходът на тези/тия италиански печива може да се проследи чак до XV век. Попътувах тези/тия дни из държавата и щастлив човек не срещнах.