Как се пише: телефонния или телефония?

Когато думата представлява прилагателно име, се пише с двойно н – телефонния (ударението пада на о). За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (телефонен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н – телефонният, телефонния, телефонна, телефонно, телефонни. […]