Как се пише: теракота или теракот?

Двете форми са дублетни: теракота, членувана форма теракотата; теракот, членувани форми теракотът, теракота. Преди 2012 г. правилна беше само формата теракота. Думата е заета от италиански – terra cotta. Според мен тази теракота/този теракот от Италия не си струва парите, ще минем с нашенски. Едва ли някой би оспорил красотата на естествения камък, дървото, метала, теракотата/теракота.