Как се пише: техни или тяхни?

Правилно е да се пише техни. Единна класификация на разтворителите не съществува, но все пак можем да ги разделим в групи на основата на някои техни характеристики. Някои вируси могат да изключват антивирусните програми, като спират техните процеси, изтриват техни важни файлове или просто ги променят. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото […]

Кога се употребява свой и кога негов, неин, техен?

Когато подлогът в изречението не е нито говорещият/пишещият, нито слушащият/четящият (т.е. подлогът е различен от аз, ние, ти, вие), се употребяват различни местоимения за означаване на притежание: Ако нещо е притежание на подлога, задължително се употребява възвратното притежателно местоимение свой (своя, свое, свои), кратка форма – си.   Великобритания съкращава своята армия, за да спести […]