Как се пише: тец, тецове или ТЕЦ, ТЕЦ-ове?

Когато се употребява като част от съществително собствено име, се пише ТЕЦ (няма форма за мн.ч.).   Електроенергията в ТЕЦ „Марица-изток 1“ се произвежда чрез изгаряне на лигнитни въглища. Когато се употребява като съществително нарицателно име, се пише тец, мн.ч. тецове.   Тецът е пред затваряне заради неизпълнение на екоизискванията. Около 40% от електроенергията в […]